Prinášame aktuálny rozhovor so Slavěnou Vorobelovou, predsedníčkou Národnej koalície, ktorá zároveň kandiduje na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko v rámci podpísaného memoranda viacerých politických strán.

Pred pár dňami rezonovalo médiami, že Národná koalícia odstúpila od memoranda o spolupráci s Kotlebovcami – Ľudovou stranou Naše Slovensko. Je to pravda?

Nie je to pravda, aj napriek tomu, že prvý podpredseda takúto informáciu rozoslal médiám s cieľom zjavne poškodiť obe strany. Memorandum je platné.

Prečo došlo k rozkolu v Národnej koalícii, ak sa tomu dá tak povedať?

Problém vznikol tým, že v zmysle memoranda mala strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko právo veta pri určovaní kandidátov. To znamená, že odmietla dať na ich kandidátku 2 podpredsedov Národnej koalície a jedným z nich bol práve prvý podpredseda Peter Sokol. Následne prvý podpredseda začal strane škodiť svojim konaním. Zašlo to až tak ďaleko, že informácia o dianí vo vnútri strany prenikla na verejnosť. To, že časť predsedníctva si vykladá stanovy a zákon svojvoľne, ma mrzí a verím, že situácia vo vnútri strany sa vyrieši.

Aký je Váš postoj a aké kroky podnikáte?

Situáciu sa snažím riešiť a komunikujem s Ministerstvom vnútra SR a právnikmi, keďže o krokoch prvého podpredsedu sa dozvedám zo sociálnej siete. Nebolo mi oficiálne oznámené žiadne stanovisko či uznesenie, ktoré bolo prijaté bez mojej účasti. Boli mi vymenené zámky na kancelárii ako aj odňatý prístup k straníckym dokumentom a kontaktom. Dôležité je uviesť, že v registri politických strán figurujem stále ako predseda a zároveň štatutárny zástupca Národnej koalície. Nemám ani vedomosť, že ministerstvo obdržalo nejakú žiadosť o zmenu údajov.

Ako predseda sa v zmysle stanov za svoje konanie zodpovedám v prvom rade republikovému snemu a v žiadnom prípade nie predsedníctvu. Zároveň snem vymenúva a odvoláva predsedu. Keďže mám trvalý pobyt v Humennom, som evidovaná v okresnej organizácii, ktorá návrh na moje vylúčenie nikdy nedala republikovému grémiu. Republikové grémium môže rozhodnúť, že o vylúčení môže rozhodovať predsedníctvo. V danom prípade republikové grémium nebolo zvolané.  A taktiež nebolo zvolané predsedníctvo predsedom strany, kde by sa rozhodovalo o kohokoľvek vylúčení. Predseda strany zastupuje stranu navonok. Predsedníctvo zvoláva predseda alebo na základe poverenia tajomník strany.

V danom medializovanom prípade predseda predsedníctvo nezvolal, čiže považujem ho za neplatné a v rozpore so stanovami, zároveň som na toto predsedníctvo ako predseda nebola pozvaná, kde sa údajne rozhodovalo o mojom vylúčení ako člena.

Myslíte, že táto situácia môže skončiť aj na súde?

Mrzí ma, že táto situácia vôbec vznikla, ale ak to bude nutné, samozrejme konečný verdikt môže vyniesť jedine súd. Národná koalícia je strana postavená na demokratických princípoch a nerozhoduje o jej smerovaní 4-5 osôb, resp. pár bývalých funkcionárov HZDS a SNS.

Uvedené je možné konzultovať aj na Ministerstve vnútra SR, ktoré je gestorom zákona o politických stranách. Stanovy je možné nájsť aj na www.narodnakoalicia.sk .

Ako hodnotíte spoluprácu so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko po tejto vzniknutej situácii?

Celkovo spoluprácu s Marianom Kotlebom a jeho kolegami hodnotím ako vysoko profesionálnu a korektnú. Nikdy nedošlo k nezhodám ani konfliktom v rámci našej komunikácie. Zároveň mu patrí vďaka, že ma podržal v tejto krízovej situácii a takpovediac odhalil rizikové osoby v našej strane. Naša spolupráca pokračuje spolu s ďalšími kandidátmi Národnej koalície a snažíme sa venovať už len kampani, pretože ľudí nezaujímajú interné spory, ale to, čo im vieme ponúknuť v rámci programu a aké hodnoty zastávame a budeme hájiť.

Akej agende sa chcete prípadne v NR SR venovať?

Určite sociálnej oblasti, ochrane práv zamestnancov a ich pracovnému prostrediu, keďže dlhé roky som pôsobila v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, konkrétne v oblasti inšpekcie práce.

Čo hovoríte na (ne)spájanie opozície?

Teší ma, že Marian Kotleba dokázal otvorene komunikovať a spojiť sa s Národnou koalíciou, KDŽP – Aliancia za Slovensko, Doma dobre a Priamou demokraciou. Spolupráci týchto strán nekládol žiadne prekážky. To, čo dokázal on, nedokázal nikto z opozície, pretože spájať rôzne strany a ľudí je príliš náročné, no výsledok sa verím dostaví už 29. februára a voliči rozhodnú, že to bol správny krok.

Avizoval vám podpredseda Sokol nejaké výhrady alebo, aký krok chce urobiť?

Neavizoval, nekomunikuje, žiadne oznámenie o vylúčení či uznesenie mi nebolo doručené, teda nemôžem sa k tomu ani konkrétnejšie vyjadriť. Úsmevné je, že memorandum akože vypovedal a teraz chce komunikovať s Kotlebom, aby stiahol z kandidátky Oremusa, Gmittera a mňa, keď na kandidátke je 10 ľudí a nie 3. Samozrejme nikto z kandidátky neodstupuje.

Ako vníma Váš spor s 1.podpredsedom členská základňa Národnej koalície?

Členov strany určite táto situácia znepokojuje a nie sú z toho nadšení. Musím sa ale poďakovať členom a sympatizantom, že stoja na mojej strane. Najviac ma teší podpora našich dvoch najsilnejších krajských predsedov Petra Oremusa a Andreja Gmittera. Verím, že túto situáciu v krátkej dobe vyriešime a upokojíme tým aj členov.

Ako na vzniknutú situáciu reagovali v ĽSNS? Platí memorandum z ich strany?

Samozrejme platí, pre nich je podstatné, že z kandidátky neodstupujem ani ja ani ľudia za Národnú koalíciu a v registri politických strán figurujem ako štatutárny zástupca a predseda.

Ako hodnotíte volebný potenciál ĽSNS z posledného prieskumu (10,3 %)?

Myslím si, že volebný potenciál je vyšší a spojenie strán v rámci memoranda sa prejaví v tom ďalšom prieskume. Podstatný však bude výsledok v parlamentných voľbách, keďže prieskumom príliš nedôverujem.

Mrzí vás, že sa k tejto spolupráci nepridala aj Vlasť Štefana Harabina?

Nie, nemrzí. Štefan Harabin nie je podľa mňa tímový hráč.

Má podľa vás ĽSNS nejaký koaličný potenciál – nikto s kotlebovcami nechce…

V prvom rade je potrebné uviesť, že ĽSNS nie je fašistická strana, aj keď ju tak média častujú, keďže už o tom rozhodoval Najvyšší súd SR. Spoluprácu nevylúčil ani Štefan Harabin, teda strana Vlasť a zaznamenala som, že ani SME rodina Borisa Kollára. Teda ten potenciál tam je. Otázkou je či strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko bude mať záujem spolupracovať so stranami, ktoré zapríčinili to, v akom stave sa momentálne Slovenská republika nachádza.