„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike.“
„Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov.
Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

26. apríla 2022, Bratislava
Ing. Slavěna Vorobelová – poslankyňa NR SR (2022-2023)

PRACUJEM S VAMI, PRE VÁS

  • poslankyňa slovenského národa v NR SR (2022-2023)
  • 3 roky predsedníčka mimoparlamentnej politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA
  • 5 rokov riaditeľka kancelárie GR a kontroly, Národný inšpektorát práce
  • v rokoch 2011/2012 hovorkyňa Mestského úradu v Humennom
  • 4 roky hovorkyňa Národného inšpektorátu práce
  • pracovala aj v súkromnej sfére na pozícii hiring/marketing manager, skúsenosti získala aj v Slovak Business Agency
  • vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni, ako aj v Taliansku na Facoltà di economia, Università degli Studi di Verona
  • rozpráva plynule anglicky, taliansky, rusínsky, dorozumie sa rusky, nemecky, poľsky

Považujem sa za súčasť novej generácie pronárodných politikov, pričom v Národnej rade SR som pôsobila ako nezaradená poslankyňa slovenského národa od 19. apríla 2022 do 30. septembra 2023 . Na politické chodníčky som sa dala v roku 2018 z dôvodu, že som nebola spokojná s tým, kam sme ako Slovensko a slovenský národ dospeli, čo ma zároveň motivovalo a podnietilo ku vstupu do politiky. Najskôr som pôsobila ako predsedníčka mimoparlamentnej strany, ktorá bola súčasťou zjednotených národných strán, ktoré sa dohodli na spoločnom postupe v parlamentných voľbách 2020. Sľub poslankyne som zložila až po strate mandátu poslanca na základe rozhodnutia súdu. Mojou hlavnou politickou agendou je zámer podporiť každý jeden návrh, ktorý pomôže Slovensko urobiť lepším miestom pre spokojný život a ktorý posilní postavenie slovenského národa na Slovensku, posilní zvrchovanosť SR, posilní právny a sociálne spravodlivý štát rešpektujúci základné ľudské práva a slobody a v neposlednom rade jeho demokratické zriadenie. Venujem sa predovšetkým sociálnym témam, ochrane práv zamestnancov, podpore mladých rodín, slobodných matiek a starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, resp. štátu. Samu seba hodnotovo identifikujem skôr ako konzervatívnu ženu, ktorá sa hrdo hlási k slovenskej národnej identite, k ochrane tradičnej rodiny, k sociálnej spravodlivosti a k ochrane prírody a životného prostredia v medziach zdravého rozumu.

Slavěna Vorobelová portrét

Pochádzam z východného Slovenska, konkrétne z Humenného, aj keď som sa narodila v Aši. Vyštudovala som Obchodnú akadémiu vo Svidníku, následne som absolvovala Ekonomickú fakultu Západočeskej univerzity Plzeň, odbor podniková ekonomika a management. Svoje vedomosti som si rozšírila aj štúdiom na Università degli studi di Verona v Taliansku. Po úspešnom absolvovaní štúdia som sa vrátila domov, späť na Slovensko a pracovne som pôsobila dlhé obdobie v Košiciach, na Národnom inšpektoráte práce najprv ako hovorkyňa, neskôr ako riaditeľka kancelárie GR a kontroly (kontrola postupov inšpektorov práce, finančné kontroly v štátnej správe – verejné obstarávania, vybavovanie sťažností a podnetov zamestnancov, apod.), čo mi dalo odborný základ práve pre moju politickú agendu v oblasti ochrany práce, práv a právom chránených záujmov zamestnancov. Po upozornení na kauzu v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny som sa stala nepohodlnou a aj napriek štatútu chráneného oznamovateľa protispoločenskej činnosti zo strany Krajskej prokuratúry Košice a Inšpektorátu práce Košice mi bola daná výpoveď. Okrem toho, som pracovala aj v Humennom ako hovorkyňa mesta a taktiež v Bratislave na pozícii odborný koordinátor mediálnej podpory Národného projektu – Národné podnikateľské centrum v regiónoch. Veľkú časť svojho voľného času sa snažím tráviť v malebnej dedinke pod Duklou u svojej babky, teda na vidieku a v prírode. Už ako dieťa som rozprávala „rusnácky“, neskôr anglicky, taliansky, nemecky, dorozumiem sa aj rusky, poľsky. Rada cestujem po svete, spoznávam nové miesta a kultúry, čítam knihy, sledujem módu, bytový dizajn. Samozrejme, vždy si nájdem čas na svoju rodinu a priateľov.

Politika je „pánske huncútstvo“. V politike nikdy neviete, čo sa udeje zajtra, a preto najdôležitejšie je nedávať najavo strach, nakoľko jeho „pach“ priťahuje pozornosť politických predátorov. Ale, ako sa hovorí, odvaha je predsa o prekonávaní strachu a slovenský národ nevyhnutne potrebuje odvážnych poslancov, ktorí sú odhodlaní presadzovať a brániť jeho štátotvorné, svojbytné a existenčné záujmy. Sám pešiak v poli bohužiaľ na Slovensku absolútne nič nezmôže, a tak jedným z mojich hlavných politických cieľov je, okrem vyššie uvedených, aj spájanie ľudí, ktorým záleží na Slovensku a ktorí majú tiež snahu našu republiku zmeniť k lepšiemu.

Som slovenskej národnosti, mojou rodnou rečou je slovenčina, aj keď moja rodina je slovensko-rusínsko-ukrajinská. Záleží mi na Slovensku a Slovákoch! Veľa som cestovala a snažila sa spoznávať nielen ľudí a život v iných krajinách, ale aj v rôznych slovenských mestách, no východ Slovenska a Humenné sú mi stále najviac srdcu blízke. Myslím si, že nielen Bratislava si zaslúži nadštandardnú pozornosť politikov, ale aj ostatné regióny, mestá a obce Slovenska…

Mrzí ma však, že tento štát patrí už dosť dlho do rúk zmanipulovaných, resp. ľahko ovplyvniteľných politikov, záujmových skupín a ich lokajov. Zmeniť to k lepšiemu dokážu jedine občania, nikto iný to za nich neurobí…

MOJE VYJADRENIA PRE MÉDIA, MOJE STANOVISKÁ A POSTREHY

Médiá
10. mája 2022

Slavěna Vorobelová: Podporím každý jeden návrh, ktorý pomôže Slovensko urobiť lepším miestom pre spokojný život

Po právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu SR zanikol poslanecký mandát predsedovi ĽSNS Mariánovi Kotlebovi. Jeho miesto zaujala prvá náhradníčka kandidátky ĽSNS Slavěna Vorobelová – bývalá predsedníčka…
Médiá
3. mája 2022

Vorobelovej recept pre vládnych politikov: Demisia, nahlásenie sa na polícii a psychiater!

Nová poslankyňa NR SR Slavěna Vorobelová upozorňuje, že odstrihnutie sa od ruského plynu by mohlo mať pre Slovensko vážne následky, ktoré by podľa nej zaplatili…
Médiá
28. apríla 2022

Prezidentku nazýva slúžkou, slovník prokremeľských webov je jej blízky. Kto je Kotlebova náhradníčka?

Nová poslankyňa NR SR Slavěna Vorobelová sa svojimi názormi od Kotlebu príliš nelíši. Marianovi Kotlebovi (ĽSNS) nedávno zanikol mandát poslanca v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný…