Slavěna Vorobelová

PREDSEDNÍČKA POLITICKEJ STRANY NÁRODNÁ KOALÍCIA