BRATISLAVA – Zásadné zmeny v politickej kultúre, rázne kroky v prospech obyčajných ľudí, nekompromisný boj proti korupcii vo všetkých sférach spoločenského života či oživenie slovenského hospodárstva sú hlavnými cieľmi nového predsedníctva politickej strany Národná koalícia.

Tú do najbližších parlamentných volieb povedie Slavěna Vorobelová, ktorá na čele strany nahradila exministra financií Sergeja Kozlíka. Podľa líderky Národnej koalície sú ľudia znechutení zo súčasného politického diania – politiky koalície i opozície, odmietajú rôzne politické experimenty, sú sklamaní, že politici neriešia ich každodenné problémy.

„Ľudia už takmer nikomu a ničomu neveria. Aj preto sa do vedenia Národnej koalície dostali osoby, ktoré zväčša nemali nič dočinenia s politikou. Uvedomili si však, že nestačí kritizovať, anonymne útočiť na každého, ani bedákať, ale naopak, treba urobiť konkrétne kroky v záujme nastolenia skutočných a reálnych zmien. Obyčajný človek nemá v dnešnej dobe šancu domôcť sa svojich práv a presadiť akú takú spravodlivosť, a preto je potrebné pokúsiť sa spojiť ľudí, ktorí odmietajú počúvať prázdne reči politikov a očakávajú konkrétne, praktické a zásadné systémové zmeny a riešenia,“ zdôrazňuje Slavěna Vorobelová.

Podpredsedami jej strany sa stali Peter Sokol – prvý podpredseda, Marek Para, Sergej Kozlík a Branislav Jaďuď. K zmenám došlo aj na vedúcich postoch na nižších straníckych úrovniach, čím chce dať Národná koalícia nespokojným občanom jasne najavo, že to so skutočnou zmenou myslí vážne. „Predstavujeme novú politickú silu, s ktorou treba počítať a ktorá má aj vďaka odbornému zázemiu veľký potenciál svoje ciele a zámery aj zrealizovať,“ dodáva šéfka Národnej koalície.

Hlavnou prioritou oživenej Národnej koalície je presadzovať v prvom rade záujmy Slovenska a jeho obyvateľov doma, aj v zahraničí. Z toho dôvodu strana mieni presadiť systémové zmeny nielen pre zlepšenie ekonomiky, ale aj zdravotníctva, školstva, vrátane vedy a výskumu. Zároveň je za nulovú toleranciu voči korupcii, klientelizmu, podvodom a daňovým únikom. V rámci boja proti týmto neduhom predloží strana sériu účinných zákonov.

„Treba zastaviť únik miliónov eur, ktoré sú nevyhnutné na obnovu slovenského poľnohospodárstva a podporu sociálneho systému, v rámci ktorého chceme presadiť napríklad dôchodkovú reformu. Ako prvý krok znížime vek odchodu do dôchodku na 62 rokov, čo treba garantovať ústavným zákonom spolu so stanovením minimálnej mzdy na úrovni aspoň 55% z priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve. Zároveň výrazne zvýšime minimálne dôchodky, aby naši dôchodcovia, teda starí rodičia či prarodičia neživorili. Podobne zasiahneme aj v záujme mladých rodín, matiek, ktoré deň čo deň zápasia často-krát o prežitie,“ upozorňuje Vorobelová. Strana pod jej vedením chce rovnako zaviesť reformy aj v oblasti ochrany prírody, pričom poukazuje na nutnosť prijatia nového, moderného zákona v oblasti lesníctva, poľovníctva a rybárstva.

Čo sa týka zahraničnej politiky, Národná koalícia podľa jej líderky presadzuje reformu Európskej únie tak, aby únia bola úniou európskych národov a štátov, ktoré majú právo chrániť tradičné európske kresťanské tradície a kultúru. „Odmietame snahu bruselských byrokratov o federalizáciu EÚ, nezmyselné diktáty z Bruselu, a to aj ohľadne povinných kvót pre prijatie ilegálnych migrantov. Ilegálnu migráciu treba zastaviť a ilegálnych migrantov dostať z územia EÚ naspäť do ich materských krajín,“ vyhlásila Vorobelová.

Na margo NATO strana akceptuje fakt, že Slovensko je členom tejto medzinárodnej organizácie, ale podľa Vorobelovej to neznamená, že naša krajina nemôže presadzovať zmenu NATO. „Odmietame NATO ako útočnú organizáciu. Nechceme, aby nás napríklad USA zatiahli skrze NATO do nelegálnych agresívnych vojen,“ upozorňuje šéfka Národnej koalície, ktorá je za okamžite zrušenie protiruských sankcií, ktoré zbytočne poškodzujú slovenskú ekonomiku, a tým pádom aj obyvateľov Slovenska.